Om Människan - chamber opera

01.03.2019

Om Människan (About Man) is a contemplation of mankind from different perspectives; above and below.

In her "heaven simulator" sits God, abandoned and disoriented with her last angel.

The angel broadcasts praises from earth to keep God's spirits high, but filters all things that might disturb the peace. On earth we meet a pig, determinally headed towards the animals great conference about man.  The pig is carrying her thesis which shows that man is abusing her power on earth. To gain legitimasy and authority in her demand for the abolition of mankind - the pig decides to ask God for help.

The performance experiments with scenic expressions and with dissolving the line between musical theatre and spoken theatre. The singers and musicians sometimes control the flow of the music through electronics. The audience is seated on the stage with the performance surrounding them.

The opera was premiered at Folkoperan in Stockholm in 2019 and was produced by Mallik/Engström/Ardelius, in collaboration with Folkoperan and with support from Konstnärsnämnden, Musikverket and the City of Stockholm.

Idea, script and stage direction: Linda Mallik. Music: Joel Thoor Engström, Costume and scenery: Anna Ardelius. Singers: Åsa Jäger, Monica Danielsson, Wiktor Sundqvist. Orchestra: KammarensembleN

Om Människan är en nyskriven betraktelse av Människan ur olika perspektiv: ovanifrån och underifrån.

Uppe i sin himmelsimulator sitter Gud, övergiven och desorienterad med sin sista Ängel.

Ängeln sänder lovsånger från jorden för att hålla Guds humör uppe, men filtrerar bort allt som kan störa friden.
Nere på jorden är Grisen på väg till en konferens om människan. Grisen har med sig sin doktorsavhandling som visar att människan missbrukar sin makt på jorden. För att få tyngd bakom sitt krav på att människan bör avskaffas - bestämmer sig Grisen för att be Gud om hjälp.

Föreställningen experimenterar med sceniska uttryck och att lösa upp gränserna mellan musikteater och talteater. Sångarna/musikerna styr delvis själva det musikaliska förloppet genom elektroniska sensorer. Publiken sitter mitt på scenen och är omgiven av spelet. Endast 50 publikplatser per föreställning.

Föreställningen uruppfördes på Folkoperan 2019 och producerades av Mallik Engström Ardelius i samarbete med Folkoperan och med stöd av Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Musikverket samt Stockholms Stad.

Ide, manus och regi: Linda Mallik. Musik: Joel Thoor Engström, Kostym och scenografi: Anna Ardelius. Sångare: Åsa Jäger, Monica Danielsson, Wiktor Sundqvist. Orkester: KammarensembleN

Foto: Nadja Sjöström

joelengmusic@gmail.com
Joel Engström, Composer
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång